reklama

Hlasování skončilo 15. 10. 2014.

Cena TOP Odpovědná firma, kterou pořádá již jedenáctým rokem platforma Byznys pro společnost, opět vyzdvihne firmy za jejich přínos v rámci společensky odpovědného (CSR) a udržitelného podnikání v Česku. Čtenáři iHNED.cz a Hospodářských novin mají již podruhé možnost dát svůj hlas v Ceně veřejnosti pro TOP Odpovědnou velkou firmu a pro TOP Odpovědnou malou firmu. V každé kategorii lze vybírat z deseti finalistů. Vyhlášení vítězů proběhne na slavnostním galavečeru 16. října 2014. Hospodářské noviny a IHNED.cz jsou hlavním mediálním partnerem soutěže.

Podrobné informace o ceně, společenské odpovědnosti firem a příkladech z praxe získáte na stránkách Byznys pro společnost a na IHNED.cz/CSR.
Hlasovat můžete do 15. 10. 2014.

 • Finalisté TOP odpovědná malá firma 2014
 • 1. Advantage Consulting

  Advantage Consulting

  www.acjobs.cz

  Sídlo společnosti: Brno

  Generální ředitelka: Olga Hyklová

  Počet zaměstnanců: 70

  Obrat firmy v roce 2013: 70 milionů Kč, v letošním roce plánují 90 milionů Kč

  Propojení CSR s byznysem: Ryze česká personální agentura pomůže každý rok více než 3 000 uchazečům o zaměstnání s jejich uplatněním na trhu práce. Podporuje zaměstnávání hendicapovaných a uplatnění absolventů, v agentuře jich pracuje 40 procent.

  Klíčový CSR projekt: Firma se řídí principem Stejné šance pro všechny. V týmu pracují nevidomí kolegové společně s jejich vodicími psy - v agentuře pro ně vytvořili podmínky, znají pozitivní vliv na přirozené utváření firemní kultury. Prioritou firmy je představovat zaměstnavatelům možnosti a způsoby uplatnění nevidomých.

 • 2. Allen & Overy (Czech Republic), organizační složka

  Allen & Overy (Czech Republic), organizační složka

  www.allenovery.com

  Sídlo firmy: Praha 1

  Vedení firmy: Jane Townsend, Jan Myška, Václav Valvoda

  Počet zaměstnanců: 58

  Obrat firmy v roce 2013: 212 milionů Kč

  Propojení CSR s byznysem: Jak je odpovědný přístup advokátní kanceláře propojen s byznysem? Lidmi. Hodnoty a přístup společnosti by podle kanceláře neznamenaly nic, kdyby je jejich lidé aktivně neuplatňovali v praxi. Jsou hrdi především na své dobrovolníky, díky nimž vznikají nejrůznější lokální a celorepublikové projekty (například vánoční trh, sbírka pro azylové domy, pražský maraton).

  Klíčový CSR projekt: Stěžejní je poskytování bezplatné právní pomoci, a to ve spolupráci s Pro bono aliancí. Kancelář pomáhala lidem s oddlužením i se „šmejdy“, vymáháním majetkových nároků vůči státu či v kauze Přednádražní. Dále pomáhala neziskovým organizacím aktualizovat dokumenty dle nového občanského zákoníku, což zahrnovalo například úpravu stanov a podmínek financování.

 • 3. Galvamet

  Galvamet

  www.galvamet.cz

  Sídlo firmy: Vsetín

  Vedení firmy: Aleš Šlechta

  Počet zaměstnanců: 63

  Obrat firmy v roce 2013: cca 70 milionů Kč

  Propojení CSR s byznysem: Kalírenská firma Galvamet má strategii CSR zabudovanou ve své filozofii. Mezi základní principy patří ochrana životního prostředí a snižování energetické náročnosti provozu. Celý ekologický systém je pro zájemce popsán na vnitřních a venkovních turistických tabulích v areálu firmy. Zaměstnancům zase firma garantuje, že pokud pracují dobře, mají práci jistou mnoho let. Galvamet také spolupracuje se Střední průmyslovou školou strojnickou ve Vsetíně. Bývalí studenti tvoří základ firmy. Firma spolupracuje také s VŠB - TU Ostrava.

  Klíčový CSR projekt: V letošním roce je to ECO konference Mír s planetou, která se koná 24. září. Galvamet ji připravil společně s městem Vsetín a neziskovou společnosti Alcedo. Cílem konference je, aby lidé na Vlašsku zase vnímali věci společně – jsem já, rodina, Vlašsko, Česko. Jedná se o první společnou akcí v regonu pro budoucnost. Galvamet je TOP Odpovědnou malou firmou loňského ročníku soutěže.

 • 4. Hennlich

  Hennlich

  www.hennlich.cz

  Sídlo firmy: Litoměřice

  Vedení firmy: Pavel Šumera

  Počet zaměstnanců: 160

  Obrat firmy v roce 2013: cca 550 milionů Kč

  Propojení CSR s byznysem: Při uplatňování odpovědného podnikání firma vychází z více než 90 let trvající historie podniku. Nástroje udržitelného podnikání a společenské odpovědnosti tak stojí v základu fungování společnosti. Svědčí o tom například, že s některými dodavateli spolupracuje podnik již od doby mezi dvěma světovými válkami. Stále více se firma zabývá technologiemi ochraňující životní prostředí.Fluktuace spolupracovníků je rovněž výrazně pod celostátním průměrem.

  Klíčový CSR projekt: Dárcovský fond Hennlich za deset let existence podpořil přes 120 projektů mladých lidí z Litoměřic. Dalším klíčovým projektem je Hennlich Baby Club, který nabízí předškolním dětem zaměstnanců a zaměstnankyň aktivní trávení času s využitím metodiky Montessori. V současné době firma rozvíjí projekt Hennlich přeje rodině, v rámci něhož firma nabízí flexibilní úvazky a provozuje poradenskou SOS linku. V oblasti ochraný životního prostředí investuje do výzkumu a vývoje šetrných technologií.

 • 5. Herbadent

  Herbadent

  www.herbadent.cz

  Sídlo firmy: Praha 4

  Vedení firmy: Pavel Zavadil, Petr Koníř, Michal Karas

  Počet zaměstnanců: 17

  Obrat firmy v roce 2013: 22 milionů Kč

  Propojení CSR s byznysem: Český výrobce fytofarmak, bylinných dentálních produktů a doplňků stravy spolupracuje s českými certifikovanými dodavateli surovin i obalů. Výrobní proces bylinných produktů Herbadent nadměrně nezatěžuje životní prostředí, firma striktně recykluje odpady. Odběratelům i spotřebitelům zaručuje vysokou kvalitu produktů díky poctivé přípravě extraktů.

  Klíčový CSR projekt: Již šestým rokem pomáhá firma zlepšit život nevidomých. Je hlavním partnerem projektu Světluška, Nadačního fondu Českého rozhlasu. Na pomoc nevidomých přispívá více než milion korun každý rok. Podporuje také ženský florbalový tým Herbadent SJM Praha 11, který se stal sedmkrát mistrem republiky.

 • 6. PRK Partners, advokátní kancelář

  PRK Partners, advokátní kancelář

  www.prkpartners.cz

  Sídlo firmy: Praha 1

  Vedení firmy: Robert Němec, Jan Kohout, Radan Kubr

  Počet zaměstnanců: 150

  Obrat firmy v roce 2013: do 350 milionů Kč

  Propojení CSR s byznysem: Zapojení lidí se specifickými potřebami do práce, ohleduplnost k životnímu prostředí a pomoc potřebným, to vše vytváří lepší společenské prostředí a spokojenější život. Advokátní kancelář chce zapojovat firmu a lidi do projektů, které k tomuto přispívají. Snaží se zvyšovat veřejné povědomí o novém občanském zákoníku, připravuje a zdarma rozesílá informativní bulletiny, připravila Průvodce Občanským zákoníkem pro nadace a nadační fondy, pořádá semináře.

  Klíčový CSR projekt: PRK Partners spolupracuje s Fórem dárců a podporuje Nadaci Terezy Maxové dětem. Fórum dárců podporuje pro bono právními službami a pomáhala zde zavést systém certifikací – Známky kvality pro nadace a nadační fondy. Kancelář je hrdá, že od 2013 je v účinnosti zákon řešící problematiku právní a sociální ochrany dětí v ČR, právě i díky spolupráci s Nadaci Terezy Maxové dětem. Za poslední rok na pro bono služby věnovali více jak 500 hodin práce. Ročně alokují prostředky ve výši 500 000 korun na přímou podporu některé z aktivit podporovaných subjektů.

 • 7. PRO-BIO

  PRO-BIO

  www.probio.cz

  Sídlo firmy: Staré Město pod Sněžníkem

  Vedení firmy: Martin Hutař, Karel Matěj (majitelé), Jana Lysáková (ředitelka)

  Počet zaměstnanců: 100

  Obrat firmy v roce 2013: 168 422 000 Kč

  Propojení CSR s byznysem: Společnost podniká v oboru biopotravin. Hospodaří na dvou ekologických farmách, kde v praxi uplatňuje principy ekologického zemědělství a pěstuje plodiny, jako jsou špalda či pohanka. Suroviny následně zpracovává ve vlastním mlýně a upravuje do finálního výrobku. Hlavním motivem je nabídnout lidem kvalitní potraviny vypěstované šetrným a ohleduplným způsobem.

  Klíčový CSR projekt: Letos se v Pro-bio zaměřili na rozšiřování sortimentu bezlepkových produktů. Spustili provoz nového bezlepkového mlýna - představuje ojedinělý provoz, který v sobě spojuje kvalitu bio a jistotu absence lepku. Lidem s celiakíí a alergií na lepek nabízí firma na 400 druhů bezlepkových biopotravin. Mlýn vznikl v dosud nevyužité části bývalé textilní továrny z 19. století, jejíž budovu firma postupně rekonstruuje. Při svém podnikání nezabrala ani metr čtvereční nové půdy, veškeré objekty vznikly rekonstrukcí a dostavbou starých nevyužívaných budov tzv. „brownfields“.

 • 8. PRVNÍ CHODSKÁ

  PRVNÍ CHODSKÁ

  www.strechychodska.cz

  Sídlo firmy: Domažlice

  Generální ředitel: Vladimír Zábranský

  Počet zaměstnanců: 163

  Obrat firmy v roce 2013: 768 048 800 Kč

  Propojení CSR s byznysem: Společenskou odpovědnost má firma zapracovanou do firemní strategie.Dbá na spokojenost zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů. Dbá na své okolí a zároveň se zajímá o problematiku dětských domovů. Všechny projekty vytváří s dlouhodobým potencionálem, protože jen dlouhodobá pomoc je udržitelná a je možné ji rozvíjet. Projekty firma propojuje s předmětem podnikání.

  Klíčový CSR projekt: Největším projektem je Nadační fond Schody do života, který vznikl v roce 2007. Chlapcům 9. tříd, kteří se rozhodnou vyučit v oborech pokrývač, tesař nebo klempíř, pomáhá První Chodská při studiu a při prvních krůčcích do života. Dokáže zajišťovat chlapcům praxi, brigády, různá školení a bydlení. Tím, že firma podporuje obory, o které v posledních letech není tak velký zájem, umožňuje svým zákazníkům a partnerům získat kvalifikované zaměstnance. Díky projektu již tři vyučení chlapci mají svá zaměstnání, bydlení a dokážou se o sebe postarat, i když jejich začátek do života nebyl lehký.

 • 9. Sběrné suroviny UH

  Sběrné suroviny UH

  www.sbernesurovinyuh.cz

  Sídlo firmy: Uherské Hradiště

  Generální ředitel: Rudolf Mazánek,

  Počet zaměstnanců: 46

  Obrat firmy v roce 2013: 178 167 000 Kč

  Propojení CSR s byznysem: Hlavním principem je ochrana životního prostředí a firemní kultura. Vzhledem k povaze podnikání v odpadovém hospodářství se téma odpovědnosti ve firemní kultuře odráží každodenně. Firma uplatňuje principy udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Respektuje potřeby nejen našich zaměstnanců, ale i partnerů a celé společnosti. Zaměřuje se na využití všech recyklovatelných materiálů.

  Klíčový CSR projekt: Pro firmu je stěžejní projekt Ekosoutěž, který je určen pro základní, mateřské a speciální školy. Cílem tohoto projektu je zvýšení množství separovaného papíru určeného k dalšímu zpracování, zpětný odběr elektrozařízení k následné recyklaci a ekologická osvěta mezi nejmladší generací. Za dobu čtyřletého pořádání soutěže se sběrem papíru a elektrozařízení zachránilo 22 176 vzrostlých stromů, uspořilo 1 352 MWh elektřiny, 96 046 litrů ropy, 5 162 m3 vody a 25 tun primárních surovin.

 • 10. ZLKL

  ZLKL

  www.zlkl.cz

  Sídlo firmy: Loštice

  Generální ředitel: Ladislav Brázdil

  Počet zaměstnanců: 180

  Obrat firmy v roce 2013: 350 milionů Kč

  Propojení CSR s byznysem: Společnost ZLKL je významným zaměstnavatelem v regionu s vyšší mírou nezaměstnanosti. Uvědomuje si, že skrze prosperující společnost má možnost, a tedy i povinnost, podílet se na rozvoji okolí. Věří, že tak může přispívat ke zvýšení kvality života všech.

  Klíčový CSR projekt: Směrem k zaměstnancům jde o projekt Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců, který řeší jejich problémy vznikající s péčí o závislou osobu. Jeho součástí je například Medová školka. Větší část programu je v angličtině, školka využívá prvky waldorfské pedagogiky. Směrem k veřejnosti je firmou vyvíjené světově unikátní vozidlo Elbee. To umožní osobám odkázaným na invalidní vozík řídit bez nutnosti přesedat, což mnozí z nich dosud nezvládli bez pomoci asistenta.

 • Finalisté TOP odpovědná velká firma 2014
 • 1. GE Money Bank

  GE Money Bank

  www.gemoney.cz

  Sídlo firmy: Praha 4

  Generální ředitel: Sean Morrissey

  Počet zaměstnanců: 3 265 (stav k 31. 12. 2013 za GE Money Bank)

  Obrat firmy v roce 2013: 13 miliard Kč (stav k 31. 12. 2013 za GE Money Bank)

  Propojení CSR s byznysem: CSR patří mezi strategické priority banky. Všechny projekty společenské odpovědnosti shrnuje komunikační platforma Pomáháme! v komunitách, kde žijí a pracují zákazníci a zaměstnanci banky. Čtyři hlavní témata jsou: Finanční gramotnost (projekt Rozumíme penězům), Ženy v byznysu (projekt Život nápadům), Podpora místních komunit (Grantový program, dobrovolnictví) a Rozmanitě pro zaměstnance (program na podporu diverzity GE Rozmanitě).

  Klíčový CSR projekt: V roce 2013 se podařilo bance dosáhnout následujících výsledků: Projekt GE Rozmanitě: 24 talentovaných žen v programu mentoringu, 270 dní strávených na dovolené nad rámec zákona pro novopečené tatínky, 323 dní studentského volna, 595 dní pro rodiče. Projekt: Rozumíme penězům: Přes 115 zapojených škol v 9 krajích ČR. Projekt Život nápadům: Přes 90 absolventek konkrétních vzdělávacích aktivit.Grantový Program podpory potřebných: 48 podpořených organizací, rozděleny 2 000 000 Kč. Dobrovolníci GE Volunteers: 10 056 dobrovolnických hodin, 131 akcí, 41 spolupracujících organizací.

 • 2. IBM Česká republika

  IBM Česká republika

  www.ibm.com/cz/cs/

  Sídlo firmy: Praha 4

  Generální ředitel pro ČR a SR: Branislav Šebo

  Počet zaměstnanců: 724

  Obrat firmy v roce 2013: 8 miliard Kč

  Propojení CSR s byznysem: IT firma, která v ČR působí s přestávkami od roku 1932, otevírá firmu mladým lidem a ukazujeme jim, co znamená pracovat v technologické firmě, přitahuje jejich zájem ke studiu technických oborů.

  Klíčový CSR projekt: Každoročně projdou dlouhodobou stáží ve firmě desítky vysokoškoláků, mnoho z nich pak v IBM najde zaměstnání. Firma pořádá odborná setkání o uplatnitelnosti absolventů v praxi, jde jí o co největší propojení pracovního trhu a vzdělávacího systému. Společnost dává příležitost ženám, podporuje rozvoj jejich talentu a kariéry. Zaměstnává osoby se zdravotním postižením. A inspiruje ostatní firmy, že různorodost se vyplácí.

 • 3. KPMG Česká republika

  KPMG Česká republika

  http://www.kpmg.com/cz/cs/stranky/default.aspx

  Sídlo firmy: Praha 8

  Generální ředitel: Jan Žůrek

  Počet zaměstnanců: 770

  Obrat firmy v roce 2013: 1 694 088 000 Kč (konsolidované výkony)

  Propojení CSR s byznysem: Poradenská společnost podporuje etiku a transparentnost v podnikání, jejich know-how pomáhá neziskovým organizacím, firma snižuje ekologickou stopu. Šíří myšlenku udržitelného podnikání a je součástí veřejné debaty o posunu firemního sektoru k udržitelnosti. Chce být dobrým sousedem a pomáhat v místech, kde působí.

  Klíčový CSR projekt: V projektu Rok společně – Krok dopředu využívá společnost KPMG odborných znalostí a dovedností, aby pomohla neziskovým organizacím fungovat efektivněji. Zaměstnanci jim poskytují odborná školení zaměřená na audit, účetnictví, daně či interní procesy – vloni vyškolili 119 zástupců neziskovek. Poté vybírá neziskovku, s níž naváže roční partnerství zahrnující vzdělávání, odborné poradenství, dobrovolnictví i finanční pomoc.

 • 4. Microsoft Česká republika

  Microsoft Česká republika

  www.microsoft.cz

  Sídlo firmy: Praha 4

  Generální ředitelka: Biljana Weber

  Počet zaměstnanců: 250

  Tržby (za účetní období 1. července 2012 - 30. června 2013): 1 274 652 000 Kč (zdroj: justice.cz)

  Propojení CSR s byznysem: Hlavní strategií je pomoci každému rozvinout jeho potenciál.Vize zakladatelů Microsoftu byla dostat počítač na každý stůl. Tato vize určuje byznys firmy: Chce vytvářet technologie, které každému pomohou realizovat jeho potenciál a uskutečnit jeho sny – lidem i organizacím.

  Klíčový CSR projekt: Firma pomáhá dětem a mladým lidem získat dovednosti klíčové pro úspěch v digitálním světě, začínajícím podnikatelům, malým i středním podnikům rozjet či rozvíjet byznys pomocí moderních technologií, umožňuje neziskovým organizacím využívat nástroje, k nimž by běžně neměly přístup, pomáhá s osvětou o internetové bezpečnosti mezi dětmi a rodiči. Do všech aktivit se zapojují zaměstnanci a vedení firmy. www.microsoft.cz/CSR

 • 5. Plzeňský Prazdroj

  Plzeňský Prazdroj

  www.prazdroj.cz

  Sídlo firmy: Plzeň

  Generální ředitel: Paolo Alberto Francesco Lanzarotti

  Počet zaměstnanců: Více než 2 000

  Obrat firmy v roce 2013: Firma reportuje příjmy z hlavních činností, které za finanční rok dosáhly 13,249 miliardy Kč.

  Propojení CSR s byznysem: Snižování spotřeby vody a energie, řízení emisí CO2, spolupráce s dodavateli a podpora kvality života lidí v regionech, kde společnost působí, jsou nezbytnou podmínkou pro prosperující svět, jehož chtějí být jako firma součástí. Pro podnikání mají tyto priority nejen společenský, ale i přímý strategický význam. Jako výrobce piva jsou si zároveň vědomi významu odpovědné konzumace pro dlouhodobou udržitelnost jejich podnikání.

  Klíčový CSR projekt: Dlouholetým úspěšným projektem je program Prazdroj lidem, v němž firma financuje projekty, které přispívají ke zkvalitnění života lidí v okolí pivovarů Plzeňského Prazdroje. Za 12 let podpořil tento program celkem 312 projektů částkou téměř 70 milionů korun. Program má pozitivní dopad nejen na komunity, kde pomáhá, ale díky prvku zapojení zaměstnanců také přispívá ke zvyšování loajality zaměstnanců a posílení firemních hodnot.

 • 6. PwC Česká republika

  PwC Česká republika

  www.pwc.cz

  Sídlo firmy: Praha 4

  Vedení firmy: Jiří Moser, řídící partner

  Počet zaměstnanců: 650

  Tržby firmy v účetním roce 2013: 800 492 357 Kč

  Propojení CSR s byznysem: Jako poradenská firma, jejíž historie sahá až do 19. století, přísně dbají na dodržování etických principů v podnikání a na transparentnost. Tyto hodnoty se snaží firma prosazovat i na českém trhu, například zapojením odborníků v expertních skupinách komor a asociací či v poradních orgánech veřejných institucí. Firma bývá často vnímána jako prostředník v dialogu mezi podniky a státní správou. Dlouhodobě podporuje také rozvoj potenciálu, talentu a vzdělávání v neziskovém sektoru.

  Klíčový CSR projekt: Firma prosazuje etické podnikatelské postupy, zprostředkovává dialog mezi podniky a veřejným sektorem a pomáhá efektivním změnám zejména v oblasti reformy daňového systému. 507 hodin věnovali lidé z PwC dobrovolnickým akcím, zejména pro-bono poradenství, a to hlavně sociálním podnikům. 1 045 000 korun firma věnovala na charitativní účely a sponzoring. Využívá metodologii GRI a podle ní zpracovává každoroční zprávu o firemní odpovědnosti a měří ukazatele spojené s její činností. (www.pwc.com/odpovědnost)

 • 7. Siemens

  Siemens

  www.siemens.cz

  Sídlo firmy: Brno

  Generální ředitel: Eduard Palíšek

  Počet zaměstnanců: 9 700

  Obrat firmy v roce 2013: 33,1 miliardy Kč

  Propojení CSR s byznysem: „Neprodám budoucnost za krátkodobý zisk“ – slova zakladatele firmy Wernera von Siemense jsou dnes stejně platná jako v minulosti. 43 procent obratu společnosti tvoří ekologické portfolio, výrobky a řešení jsou založeny na hodnotách odpovědnosti, špičkové kvality a inovativnosti. Díky výrobkům, řešením a inovacím Siemens je možné efektivněji využívat energii, získávat ji z obnovitelných zdrojů, zvyšovat produktivitu výroby a nabídnout kvalitní a dostupnou zdravotnickou péči.

  Klíčový CSR projekt: Letos slaví 10. výročí své existence Siemens Fond pomoci, který prostřednictvím neziskových organizací pomáhá potřebným. Každý měsíc Siemens Fond pomoci rozděluje 100 tisíc korun mezi projekty, které neziskovým organizacím umožňují zlepšovat své služby. Za deset let svého fungování podpořil Siemens Fond 333 projektů z 2 575 došlých žádostí. Mezi tyto projekty ve všech regionech České republiky rozdělil Siemens Fond pomoci na 18 milionů korun.

 • 8. Skupina ČEZ

  Skupina ČEZ

  www.cez.cz

  Sídlo firmy: Praha 4

  Generální ředitel: Daniel Beneš

  Počet zaměstnanců: 5 678 (stav k 31. 12. 2013)

  Obrat firmy v roce 2013: 108,1 milionu korun (provozní výnosy za rok 2013)

  Propojení CSR s byznysem: Skupina ČEZ působí po celé České republice, a s tím souvisí i strategie odpovědného podnikání. Prvořadá je bezpečnost výroby i distribuce elektřiny a související vybavení, stejně tak i je důležitá i péče o zaměstnance a zákazníky a okolí. Ve všech regionech se firma snaží být prospěšná dle zásady „Pomáháme, kde působíme“. V dlouhodobém dárcovství a reklamním partnerství podporuje rozvoj komunitního života s důrazem na sociální oblast.

  Klíčový CSR projekt: ČEZ každoročně podporuje kolem tisíce projektů a v řadě z nich spolupracuje. Technickému vzdělávání se systémově věnuje přes dvacet let. Loni kromě 33milionové povodňové pomoci například skupina organizovala Zaměstnanecké granty Nadace ČEZ pro zapojené kolegy ve veřejně prospěšných organizacích. Hlasovalo téměř pět tisíc zaměstnanců a firma rozdělila mezi jednotlivé projekty více než 3 miliony korun. V regionech je bezpečněji na 35 osvětlených místech díky Oranžovým přechodům, které vznikly ve spolupráci s Policií ČR a BESIPEM.

 • 9. Pivovary Staropramen

  Pivovary Staropramen

  www.pivovary-staropramen.cz

  Sídlo firmy: Praha 5

  Generální ředitel: Zbyněk Kovář

  Počet zaměstnanců: 692

  Obrat firmy v roce 2011: 4 166 650 000 Kč

  Propojení CSR s byznysem: V rámci CSR konceptu Our Beer Print (Naše Pivní stopa) firma prezentuje principy CSR skrz značky nejen zaměstnancům, ale i spotřebitelům a zákazníkům a snaží se o jejich zapojení do CSR aktivit. Zaměřuje se na 4 oblasti: životní prostředí, komunity, odpovědný zaměstnavatel a odpovědný výrobce. Společnost se domnívá, že spojení obchodních a CSR aktivit je budoucnost výrobců, neboť to je způsob, který je v očích spotřebitelů i zákazníků vyčlení z masy ostatních.

  Klíčový CSR projekt: Cílem projektu Sbírej víčka, postavíme...Festivaly bez zábran. je přinést handicapovaným fanouškům zážitek z festivalů pomocí nasbíraných víček. Celkově se letos podařilo zapojit tři festivaly, kde se vysbíralo 460 kg plastových a 95 kg kovových víček. Díky tomu Staropramen na těchto akcích vytvořil speciální vyvýšenou plošinu pro nadicapované s nájezdovou rampou pro sledování hudebních vystoupení, 50 metrů přechodových pásů z recyklovaných plastů pro lepší pohyb po festivalech a sociální zázemí (stan se sprchami a sociálním zařízením).

 • 10. Vodafone Czech Republic

  Vodafone Czech Republic

  www.vodafone.cz

  Sídlo firmy: Praha 10

  Generální ředitel: Balesh Sharma

  Počet zaměstnanců: 1 500

  Obrat firmy v roce 2013: 16,5 miliardy Kč (za fiskální rok 2012/2013)

  Propojení CSR s byznysem: Jeden z nejvýznamnějších environmentálních dopadů firmy je spotřeba elektrické energie. Za rok je to nejméně 60 GWh. Převážně využívá energii z obnovitelných zdrojů, tam kde to není možné, sází stromy. U zařízení, která zákazníkům Vodafone nabízí, hodnotí ekotřídu, aby se mohli rozhodnout snižovat svou ekologickou stopu také. Po celé republice podporuje sdílením know-how i finančně mnohé komunity a projekty.

  Klíčový CSR projekt: Rok Jinak pomáhá neziskovému sektoru získávat cenné odborníky. Od roku 2009 každý rok Vodafone vybírá 5 až 7 expertů ze soukromého sektoru, kterým platí jejich roční plat za to, že pracují pro neziskovou organizaci a sdílejí s ní své odborné zkušenosti a know-how. Dosud Rokem jinak prošlo 36 dvojic - expert a neziskovka. Díky Roku jinak vznikla řada prospěšných projektů, například první pasivní administrativní budova v ČR.

Vaše hlasování:

TOP Odpovědná velká firma 2014
TOP Odpovědná malá firma 2014

*E-mail je nepovinný

Děkujeme Vám za Váš hlas a za to, že jste společensky odpovědní.

Dejte také hlas Odpovědnému leaderovi roku 2014

reklama